Wat is het doel van energetisch lichaamswerk?

 

De bron van alles is energie. De zuiverste vorm van energie is liefde en door allerlei ervaringen wordt deze energie trilling vervormt. Elke energie trilling werkt als een magneet en trekt soortgelijke energie trillingen aan. Alle energie heeft een eigen trillingsfrequentie. Energie is dé universele taal.

Alles beïnvloedt ons eigen energieveld, zoals onze natuurliike omgeving, zon en maanlicht, water en licht, eb en vloed, bomen, lucht en bergen. De mensen en (huis)dieren in onze omgeving, ons huis én werk. De kleuren, geuren, muziek en alles waar we van houden. Maar vergeet ook zeker niet alle spullen, apparatuur, zoals televisie, computer, magnetron, etc.

Je hebt energie waar we ons goed, blij, fit en creatief bij voelen. Ons een warm en welkom gevoel geven, waar een open, ontspannen en positieve sfeer aanwezig is. Je hebt ook energie waardoor we uit balans kunnen raken. Energie die stress in ons veroorzaken, zoals onrust, irritaties en frustraties. Vaak voelen we dit al in de onderstroom van een sfeer; ook wel onderbewustzijn genoemd.

Een onderstroom kun je het best vergelijken, met een stroming die je in een ogenschijnlijk rustig meer kunt voelen. Het lijkt aan de oppervlakte kalm, uitnodigend om in te gaan zwemmen. Maar tijdens het zwemmen voel je vanuit de diepere onderlaag ook een koudere, onrustige stroming. Wanneer deze stroming sterker wordt, wordt het aan de oppervlakte ook onrustiger en moeilijker om nog ontspannen door te zwemmen.

Vaak zijn deze stromingen ofwel energieën allebei aanwezig in ons zelf. Wanneer we beïnvloed worden door een bepaalde omgeving, zal dit ook effect hebben op ons zelf. Zowel positief als negatief.

Om beter om te kunnen gaan met alles om ons heen, is het belangrijk dat we goed in contact zijn met ons lichaam. De meeste mensen leven meer vanuit het hoofd i.p.v. hun eigen gevoel en willen zo de controle en regie houden over hun emoties en zijn dan totaal uit verbinding met hun lichaam. Dit veroorzaakt onrust en stress in het lichaam. Elke vorm van stress veroorzaakt verzuring in ons lichaam en hierdoor ontstaan de energetische blokkades die ons uiteindelijk ook ziek kunnen maken. Vaak is dit een onbewust patroon geworden, we weten niet beter, totdat we ons niet meer in balans voelen.

De spanning wordt chronisch en het lichaam zoekt een uitlaatklep. Dit uit zich in psychische en fysieke klachten zoals: onrustig voelen, irritatie, slecht slapen, zorgelijk malen, angstig en paniek voelen, lusteloos, futloos en depressief zijn. Of eczeem, huidirritaties. Vaak negeren we deze gevoelens en onderdrukken we deze door een overvolle agenda, veel eten, of overmatig alcohol gebruik, medicijnen of drugs, fobisch gedrag, afwezig zijn in gedachten etc. Uiteindelijk blijft toch het onbewuste patroon vanuit een blokkade bestaan, waardoor we dan ook weer in herhaling vallen.

Een onbewust patroon wordt veroorzaakt door een energetische blokkade die ooit is ontstaan door negatieve stress ervaringen. In zo’n blokkade zitten nog onafgemaakte ervaringen, dat wil zeggen ervaringen die nog niet helemaal doorvoeld zijn. De gevoelens die bij deze ervaringen horen, zijn ooit geblokkeerd geraakt omdat de ervaringen toen te heftig en te veel waren.Vaak werden deze gevoelens door onze omgeving en onszelf niet écht geaccepteerd en daardoor onderdrukt. Deze onverwerkte emoties en gevoelens veroorzaken verstoringen in het energetisch systeem van je lichaam.

Gelukkig is ons lichaam heel wijs en wacht op hét moment wanneer wij wel in staat zijn om deze blokkades ZELF te gaan opruimen. Dan komen ook de klachten in beeld. Deze klachten zijn dán juist een heel positief signaal van ons lichaam, ook al voelt dit niet zo. Alleen op deze manier worden we er weer bewust van dat we uit balans zijn. Door energetische blokkades op te ruimen kunnen we juist weer in balans komen.

Een blokkade is gestolde ofwel bevroren energie en is opgebouwd uit lagen, vergelijkbaar met een ui. De schil als beschermingslaag en daaronder de lagen met de onverwerkte gevoelens. Elke laag heeft tijd nodig om zich te ontvouwen. Zodat ons lichaam de tijd heeft om het te verwerken en dan pas ook los kan laten. Daarna dient zich de volgende laag aan. Zou dit in één keer gebeuren, alle lagen tegelijk, dan zouden we erdoor overspoeld raken. Ons lichaam heeft een eigen wijsheid en bepaalt zelf het tempo.

Stress energie ofwel een blokkade in ons lichaam verdwijnt niet vanzelf, dit gaat op den duur als een gekristalliseerd zuur vastzitten in het lichaam, zoals in spieren, gewrichten en organen. Dit veroorzaakt uiteindelijk verkramping en stijfheid in spieren en gewrichten. In een later stadium ontstaan hierdoor nek, schouder en rugklachten of gaan uiteindelijk ziektes veroorzaken als weerspiegeling van de levensstijl. Tevens in het denkproces veroorzaakt het een vorm van starheid en rigiditeit, waarbij steeds dezelfde situaties, denkpatronen en zienswijzen zich blijven herhalen. Dit staat in verband met elkaar, de bron van de oorzaak, geeft een gevolg reactie in ons lichaam.

Hoe werk ik zelf in een sessie?

Door mijn eigen opruimwerk, bewustwording en groeiproces ontwikkelde mijn hoogsensitiviteit zich verder. De meerwaarde van mijn hoogsensitiviteit is dat het nu werkt als een innerlijk instrument, omdat mijn hersenen zich ook makkelijk kunnen afstemmen op de Deltagolf. De Deltagolf werkt als een radar en zoekt naar informatie, hierdoor ben ik ingetuned op het onderbewustzijn; de onderstroom van emotionele en fysieke blokkades omdat deze anders resoneren dan de gebieden die in harmonie zijn. Ik kan daardoor de blokkades letterlijk als trilling voelen. Door de Deltagolf is er een voelen, weten en begrip op diep onbewust niveau van de onderstroom, die we niet kunnen begrijpen door ons ‘normale’ denkproces. Deze frequentie staat in verband met intuïtie, empathische afstemming en het instinctieve inzicht. Deze hersengolven zijn verbonden met energie healing.

De blokkades openen zich door middel van diep lichaamswerk, daardoor komt er een ontlading die als trilling eerst gedeeltelijk door mij heen wordt afgevoerd. De trilling van de blokkade verandert daardoor in een trilling die natuurliik en ontspannen aanvoelt. Er ontstaat een diepere ontspanning, doordat de hersenen van de cliënt ook eerst tijdelijk in een Deltagolf komen. De blokkadeschil kan zich dan gaan ontspannen. Het lichaam laat alleen zo op meerdere niveaus tegelijk de stress energie echt los. Op emotioneel, psychisch, mentaal en spiritueel kan het lichaam zich gaan ontladen en daarmee diep ontspannen.

Bij andere vormen van lichaamswerk en massages is de verlichting soms van korte duur, omdat deze behandelaars meestal niet die resonantie van de onderstroom mee kunnen voelen. Merendeel wordt een stressgebied in het lichaam alleen plaatselijk behandeld i.p.v. het gehele systeem. Het losgemaakte stresszuur ofwel afvalstoffen kunnen daardoor niet goed afgevoerd worden en waardoor de stressenergie van een energetische blokkade niet volledig kan loslaten. Sommige behandelingen lijken op het eerste oog hetzelfde, maar is het juist dáárdoor niet. Het is zeker niet de intentie om andere behandelingen, medische interventie of medicatie te doorkruisen, iedereen blijft verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en welzijn. Energetisch lichaamswerk is juist heel goed te combineren met diverse andere behandelingen.

Tijdens het opruimen en de ontlading van blokkades komen we ook onverwerkte gevoelens en emoties van onbewuste patronen tegen. Elk gevoel heeft zijn waarde en betekenis. Als deze uiteindelijk laag voor laag doorvoeld zijn, en daardoor verwerkt worden, laten ze uiteindelijk ook fysiek los. Het fysiek loslaten geeft soms een fysieke reactie zoals: moeheid, spierpijn, hoofdpijn, licht gevoel in het hoofd, soms misselijkheid, trillen, schokjes of een huilbui, etc. Een fysieke reactie gerelateerd aan gevoelens is een energetische reactie. Als we dit gewoon toestaan, is dit ook heel snel voorbij. Daarmee komt de geblokkeerde energie weer ter beschikking en gaat weer vrij stromen. We voelen ons daardoor opgeruimder en positiever, er ontstaat meer ruimte, innerlijke rust en balans. Zie het als een regeneratie, een opgeruimd en schoon innerlijk huis, waarin we ons zelf prettig en ontspannen voelen. Het hersteld onze verbinding en geeft ons daardoor ontspanning, vertrouwen, ruimte, plezier en veel meer energie.

Als blokkades eenmaal zijn opgeruimd, zijn we energetisch schoner, krachtig, echter en ook gevoeliger voor onze omgeving. We gaan situaties intuïtief helder en sneller aanvoelen. Ons lichaam geeft ons dan heel direct een signaal wanneer een situatie, mensen of omgeving niet goed voor ons zijn. We pikken nu gelijk de sfeer ofwel de onderstroom op. We kiezen helder wat wel of niet kloppend aanvoelt. We leven flexibeler vanuit gevoel, in plaats van leven vanuit controle, starheid, moeten, aanpassen en inhouden, allemaal geactiveerd vanuit een energetische blokkade.

Ieder mens is uniek en heeft een eigen ritme en tempo waarin dit ontvouwen plaats vindt. Dat maakt dit werk voor mij juist zo mooi, en elke sessie is ook anders. Het aantal sessies om blokkades op te ruimen is per persoon verschillend. Dit ligt ook vaak aan de situatie of klachten wat er nu gaande is. Maar het kan ook zijn dat de situatie nu niet zo heftig is, maar dat er juist wel allerlei onrustige signalen zijn die aandacht vragen om verslechtering te voorkomen.

Een sessie werkt vanwege de ontlading, de dagen en weken nog door. Indien nodig dan is er na een sessie als ondersteuning een mailcontact. Lees óók zorgvuldig de informatie door van sessies en zelfzorg na een sessie.